ZADANIA ADWENTOWE

DRODZY RODZICE!

 

Wzorem lat ubiegłych podejmujemy ADWENTOWE ZADANIA. Zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły rozwijali swoją wrażliwość; otwierali na wzajemną pomoc, koleżeństwo, rozmowę, potrzeby innych, aby jak podkreślał św. Jan Paweł II „bardziej byli niż mieli”.        Przypominamy Państwu podstawowe zasady ADWENTOWYCH ZADAŃ:

  • W każdy piątek ADWENTU uczniowie z Samorządu Szkolnego losują zadania na dany tydzień w gabinecie pedagoga/psychologa. Ich treść umieszczona jest w widocznych miejscach szkoły (przy wejściu do szkoły oraz tablicach na pierwszym i drugim piętrze).
  • Nauczyciele i wychowawcy klas przypominają uczniom o wylosowanych zadaniach i zachęcają do ich realizacji.
  • Wychowawcy klas rozmawiają z uczniami podczas godziny wychowawczej o sukcesach i trudnościach, udzielają pochwał, pozytywnie wzmacniają.

Prosimy Państwa o codzienną rozmowę z dziećmi o realizowanych zadaniach, docenianie ich starań pochwałą, zachętą do wytrwania w postanowieniach.

 

Dziękujemy za współpracę

pedagog i psycholog szkoły

Izabela Gimer, Anna Dąbrowska


 

Zadania adwentowe na III tydzień

Zadania adwentowe  na III tydzień
(od 17 – 23 grudnia):

-Każdy duży i silniejszy, pod opiekę bierze mniejszych.
Bądź wsparciem dla NIEJ lub NIEGO, o których wiesz, że im dokuczają. Zdobądź się na odwagę, stań w jego /jej obronie.

-Zdobądź się na odwagę, gdy w twoim towarzystwie ktoś używa wulgaryzmów, zwróć mu/jej uwagę.

-Rozejrzyj się wokół, Ktoś potrzebuje twojego towarzystwa, spraw, aby ten ktoś uśmiechnął się.