Nauczyciel z naszej szkoły wyróżniony

<?php the_title(); ?>

W maju br. Polskie Towarzystwo Informatyczne – Zarząd Oddziału Podlaskiego, ogłosiło kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018 (Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego Nagroda Edukacyjna). Celem przyznania Nagrody było m.in. uhonorowanie osób bądź też instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej oraz promowanie rozwoju edukacji informatycznej.
Wręczenie nagród nastąpiło 14.06.2018r. (czwartek) podczas wojewódzkiej konferencji informatycznej, objętej Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
Nagroda została przyznana w dwóch kategoriach:
• Indywidualna – za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce,
• Instytucjonalna – za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji.
Jury Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018, po analizie nadesłanych zgłoszeń, postanowiło przyznać Wyróżnienia 9 osobom z województwa podlaskiego. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż jedną z tych osób jest p. Joanna Carewicz, nauczycielka angielskiego. Laureatem Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018 została p. Joanna Ciesielska, nauczycielka VIII Liceum Ogólnokształcącego.
Serdecznie gratulujemy!!!