PROJEKT: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

<?php the_title(); ?>

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości, a także uzyskanie wiedzy w zakresie planowania własnej ścieżki kariery zawodowej wśród uczniów ZSK poprzez realizację zajęć rozwijających, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć z zakresu przedsiębiorczości, uczenia się oraz zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W ramach projekt przewiduje się realizację następujących zadań:

 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
  • matematyka;
  • język angielski;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
  • matematyka;
  • język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English;
  • programowanie Scratch;
 • Robotyka.

 

KATOLICKIE GIMNAZJUM

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
  • matematyka;
  • chemia;
  • język angielski;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
  • matematyka;
  • język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;
  • język angielski;
  • zajęcia biologiczno – ekologiczne;
  • Klub Młodego Chemika;
  • geografia;
  • programowanie Scratch;
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • Przedsiębiorczość;
 • Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
 • Efektywne techniki uczenia się;
 • Robotyka.

 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
  • matematyka;
  • fizyka;
  • język angielski;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
  • matematyka;
  • język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;
  • język angielski;
  • biologia;
  • chemia;
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
 • Przedsiębiorczość;
 • Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
 • Efektywne techniki uczenia się.

 

Ze względu na reformę ustroju szkolnego układ zajęć może ulec zmianie.