Uwaga! Konkurs recytatorski pt. Charaktery i charakterki II edycja

5 czerwca 2019 r.

Zapraszamy uczniów klas III, IV, V i VI Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia do udziału w konkursie recytatorskim, który odbędzie się 5 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00.
Cel konkursu
Przedstawienie w poetycki sposób ludzkich wad, zapobieganie niestosownym zachowaniom dzieci i młodzieży takim jak: przechwalanie, kłamstwo, obmowa., plotka, zazdrość, kłamstwo, chciwość, dręczenie innych, złośliwość , egoizm, brak zrozumienia dla niedoskonałości innych, kłótliwość, próżność, brak dbałości o higienę, itp.

Kryteria konkursu :
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III, IV, V i VI KSP.
2.Eliminacje klasowe przeprowadzają wychowawcy klas na godzinie wychowawczej najpóźniej do 30 maja.
3.Do części finałowej (5 czerwca) każda klasa może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. Zgłoszenia będą przyjmowane przez pedagoga i psychologa do 31 maja
4.Uczestników występujących 5 czerwca obowiązuje strój galowy.
5.Kryteria oceny recytacji:
opanowanie pamięciowe tekstu,
dykcja (wyrazistość mowy, głośność i tempo),
elementy aktorskie tj. gestykulacja, mimika.
6.Za każde kryterium można otrzymać od 0 do 2 punktów (łącznie maksymalnie 6 punktów).
7.Przewidziane są nagrody za 1, 2 , 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia.
Wszystkich uczestników i ich wychowawców czeka miła niespodzianka.