Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2011/2012

Stanina Polska Woj.podlaskie

Szkoła

Język polski 8 65 64,4 79,9
Historia 9 61 61,2 81
Matematyka 9 47 49,1 71,7
Przedmioty przyrodnicze 9 50 50,9 67,6
Język angielski  

 

podstawa 8 63 64,4 89

 

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2012/2013

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 68 61,3 75
Historia 9 58 57,7 76,5
Matematyka 8 48 49 65,7
Przedmioty przyrodnicze 8 59 50,8 71,3
 

Język angielski

 

 

podstawa 8 63 64,7 88,5

 

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2013/2014

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 68 66,6 80,5
Historia 9 59 59,4 76,9
Matematyka 8 47 48,3 72,1
Przedmioty przyrodnicze 8 52 52,6 67,6
Język angielski  

 

podstawa 8 67 68,5 90,1
rozszerzenie 8 46 47 78,4
 

Język niemiecki

podstawa 9 54 53,5 96,3
rozszezenie 9 39 81,9 100
 

Język francuski

podstawa 70 62,1 82,5
rozszezenie 66 100 100

 

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2014/2015

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 62 62 74
Historia 8 64 65 76
Matematyka 8 48 50 60
Przedmioty przyrodnicze 8 50 51 59
 

Język angielski

 

 

podstawa 7 67 68 79
rozszerzenie 8 48 49 67
 

Język niemiecki

podstawa 8 57 55 79

 

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2015/2016

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 69 68 80
Historia i wiedza o społeczeństwie 8 56 56 70
Matematyka 8 49 49 70
Biologia 8 53 54 74
Chemia 8  39  38  60
Fizyka 8 55 54 67
Geografia  8 58  59 78
Język angielski pp/pr 8./7 64/45 66/45 88/73

Więcej informacji na stronie —> ewd.edu.pl .

 

Linki z informacją o egzaminie gimnazjalnym

WARTO PRZECZYTAĆ: „Kilka dobrych rad, by mniej stresować się przed egzaminem, klasówką, ważnym wystąpieniem.”