Spotkanie Absolwentów

<?php the_title(); ?>

Jak co roku w przedostatni piątek września odbyło się w naszej szkole Spotkanie Absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej. Przybyli ci, którzy maturę zdali przed wakacjami, jak też absolwenci z poprzednich lat. Dzięki szkolnym kronikom odżyły wspomnienia i anegdoty. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Kolejni Absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej

<?php the_title(); ?>

23 czerwca 2022 roku uczniowie klas 8a i 8b pożegnali Katolicką Szkołę Podstawową im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 Mszą św. w katedrze. Później wszyscy zgromadzili się w hali sportowej, gdzie pani dyrektor Honorata Kozłowska podsumowała czas nauki ósmoklasistów w naszej szkole i przedstawiła imponujące wyniki, które osiągnęli. Uczniowie …

Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy…

<?php the_title(); ?>

29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Rozpoczęła ją msza św. w katedrze, później wszyscy zgromadzili się w hali sportowej Zespołu Szkół Katolickich. Podczas części oficjalnej Dyrekcja – pani Honorata Kozłowska oraz ksiądz Łukasz Kisielewski – wręczyła maturzystom świadectwa ukończenia szkoły. W ramach części artystycznej klasy IIIa i IIIb Katolickiego …

Diakon Michał Rogucki – absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku z roku 2012 z radością zawiadamia, że 28 maja 2022 roku podczas Eucharystii o godz. 11 w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku otrzyma sakrament święceń kapłańskich. Dzień później zaś 29 maja 2022 roku o godz. 12.00 ksiądz neoprezbiter odprawi swoją pierwszą Mszę świętą w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Wdzięczny Bogu za dar Chrystusowego kapłaństwa ksiądz Michał zaprasza serdecznie nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku do uczestnictwa w tych uroczystościach i wspólnej modlitwy. Zaproszenie opatrzone jest piękną myślą z obrzędów święceń kapłańskich „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Modlimy się, Michale, by się tak stało!

Pożegnanie absolwentów klas ósmych KSP

<?php the_title(); ?>

24 czerwca 2021 r. szkołę pożegnali uczniowie klas ósmych. Wśród nich dużą grupę stanowili ci, którzy jako pierwsi w historii Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku rozpoczęli naukę w klasie pierwszej. Tę piękną uroczystość rozpoczęła msza św., później – w hali sportowej – wręczane były świadectwa, nagrody, dyplomy, wyróżnienia. Padło wiele wzruszających …

Pożegnanie Maturzystów

<?php the_title(); ?>

30 kwietnia br. maturzyści z klasy 3a i 3b opuścili bezpieczne gniazdo naszej szkoły. Wkraczając w dorosłość, niczym orły podejmą samodzielne, odpowiedzialne życie. Ks. Dyrektor Krzysztof Kamiński odprawił w ich intencji Mszę Świętą w katedrze. W hali sportowej odebrali z rąk dyrekcji i wychowawców świadectwa i nagrody. Klasy drugie liceum przygotowały im niespodziankę, właśnie w …

Pożegnanie Absolwentów klas ósmych

<?php the_title(); ?>

Wczoraj, w przeddzień zakończenia roku szkolnego, pożegnaliśmy klasę VIII. Była to wyjątkowa klasa, bowiem powstała zaledwie 3 lata temu. Jej uczniowie, którzy przyszli z różnych szkół, stworzyli zgrany zespół, który chętnie angażował się w życie szkoły. Dziękujemy Wam, drodzy Ósmoklasiści, za wspólnie spędzone lata w murach naszej szkoły, za Wasze uśmiechy, talenty, za Waszą pracę, …

Przyszłość zaczyna się dziś… – pożegnanie Maturzystów

<?php the_title(); ?>

W miniony piątek pożegnaliśmy naszych maturzystów. Było to wyjątkowe pożegnanie, ponieważ odbyło się ono po ponad miesiącu od zakończenia roku szkolnego w klasach maturalnych. W uroczystości że względu na sytuację epidemiologiczną mogli wziąć udział tylko abiturienci, dyrekcja oraz przedstawiciele grona pedagogicznego i rodziców. Najpierw spotkaliśmy się na mszy świętej, aby dziękować za czas nauki i …