Wodne Sprawy – I edycja konkursu pt. „Rzeka – nauka płynąca z natury”

Zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkich miłośników przyrody, fotografów, ale także uczniów szkół podstawowych!

https://wodnesprawy.pl/konkurs/


Rzeki przez wiele pokoleń funkcjonowały własnym, naturalnym rytmem – wzbierając, rozlewając się, dając schronienie i źródło życia niezliczonym gatunkom roślin i zwierząt, będąc ostojami bioróżnorodności. Niestety nieumiejętne gospodarowanie wodą i zabieranie rzekom ich terenów spowodowało, że stają się one także zagrożeniem dla ludzi w przypadku powodzi, a ich koryta często wysychają lub całkiem zanikają. Zrównoważone gospodarowanie wodą powinno być dla nas priorytetem. Użytkowanie wód i ich duże zanieczyszczenie powoduje rosnącą presję oraz pogorszenie jakości tego zasobu. Nasza świadomość na temat ochrony wody, w tym rzek powinna stale wzrastać.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczenia rzek, niewłaściwego użytkowania terenów wzdłuż cieków, a także nieuzasadnionej zabudowy dolin rzecznych w Polsce. Dzięki obrazom w formie zdjęć lub rysunków chcemy pokazać,
jak wiele można stracić, ale także jak wiele niezmienionych presją człowieka odcinków
rzek można jeszcze ochronić.

I edycja Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Fotografia – konkurs skierowany do wszystkich osób pełnoletnich

2. Rysunek – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 4-6)


Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić w odpowiedniej formie (fotografii/rysunku) naturalne odcinki polskich rzek, łęgów, obszarów mokradłowych,
które w naturalny sposób retencjonują wodę.

Jury Konkursu:
Patryk Biegański – Fotograf
Urszula Sadowska – Maksym -Ekspert ds. Ochrony przed powodzią – DHI POLSKA
Joanna Sarapata – Malarka
Agnieszka Hobot – Redaktorka naczelna „Wodnych Spraw”

Konkurs rozpoczął się 9 marca i trwa do 12 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 maja 2023 r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Sponsorem konkursu jest DHI

Konkurs plastyczny CEN Białystok

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza do udziału w II edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego Patron roku i jego twórczość „Magia obrazu – ilustracje do utworów Aleksandra Fredry”. Uczestnicy konkursu wykonują ilustrację do wybranego utworu pisarza. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl.0-VIII) miasta Białegostoku i województwa. Termin składania prac upływa 30.04.2023. Zwrócono się o patronat honorowy nad konkursem do Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Konkurs plastyczny – „Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko.”

Dział Edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez dzieci prac plastycznych lub filmowych inspirowanych obrazami Jana Matejki z zamkowej kolekcji a są to: Batory pod Pskowem, Kazanie Skargi, Rejtan, upadek Polski i Konstytucja Trzeciego Maja.

Naszą ofertę kierujemy do szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, bibliotek i ognisk plastycznych. Dokładne informacje na temat zadania konkursowego, zasad uczestnictwa oraz regulamin wraz z załącznikami znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. https://www.zamek-krolewski.pl/strona/1713-zamek-w-dzieciecej-wyobrazni-tu-mowi-matejko-konkurs-plastyczny

Konkurs plastyczny

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym na projekt banknotu ilustrującego wydarzenia oraz osoby, które urodziły się lub mieszkały i znacząco zapisały się w historii Białegostoku.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach wiekowych:

 

· 8-11 lat,

 

· 12-14 lat,

 

· 15-20 lat.

 

Termin złożenia prac plastycznych oraz przesłania elektronicznego formularza zgłoszenia upływa 11 marca 2022 roku.

Uroczyste podsumowanie konkursu planowane jest w dniu 21 kwietnia 2022 roku.
Informacja o formie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana uczestnikom w komunikacie pokonkursowym. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Białymstoku, ul. Piękna 1 (do obejrzenia na sali operacyjnej banku w dni powszednie od godziny 8:00 do 14:00).

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia (online).

Szczegóły dotyczące warunków konkursu w załączonym regulaminie.

Konkurs plastyczny na projekt banknotu – regulamin 2022

Konkurs plastyczny

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w III  Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”.

Głównym celem tego wydarzenia jest zainteresowanie uczestników historią, kulturą   i krajobrazem lokalnej ojczyzny. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika i wykonana dowolną techniką płaską (format A3).

Prace należy przesłać do 30 listopada 2021 r. na adres Muzeum. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin 2021 Z moich rodzinnych stron 2-1

załącznik nr 1-1

Konkurs plastyczny dla dzieci „Choć jeden dzień Pszczołą być”

Dwie kategorie wiekowe

  • 0-4 klasa,
  • 5-8 klasa.

Uczestnik wykonuje pracę  plastyczną w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.).

Tematy prac:
  • rola pszczoły w przyrodzie,
  • zagrożenia dla pszczół wynikające z małej liczby pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,
  • sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,
  • możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Prace należy wysłać do 31.05.2021 r. na adres organizatora, czyli Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.